Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

„Welkom in de strijd"

„Welkom in de strijd”. Het is een vaak gehoorde begroeting van jongeren die geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Of Lachanthi Dugga (21) en de 16-jarige Ganeshwari Korram ooit zoiets werden toegewenst, weet ik niet, het zou voor hen zeker van toepassing zijn.
 

Ze wonen in een afgelegen dorp in Telangana, een deelstaat in Zuid-India. Hun ouders en zijzelf zijn arme boertjes, die naast het bewerken van een stukje grond, bladeren verzamelen in het bos. Dorpsgenoten maken daar sigaretten van; met de verkoop van die bladeren verdienen Lachanthi en Ganeshwari wat bij.
Nadat ze tot geloof in Jezus Christus waren gekomen was dat allemaal afgelopen. De twee werden mét hun families het dorp uitgejaagd. Vier maanden lang hielden ze zich schuil in een naburig dorp, daarna keerden ze terug naar hun huisjes. Maar een normaal leven? Dat is er niet meer bij.
Zo mogen ze niet meer bij de waterput van het dorp komen – „wegens besmettingsgevaar”, wordt gezegd. Voor de vrouwen is nu enkel nog rivierwater beschikbaar. Kwalijk is ook dat ze geen voedselbonnen meer krijgen, terwijl ze daar als arme boertjes toch echt recht op hebben! „Niemand praat meer met ons”, zegt Lachanthi en ze slaat haar ogen neer.
„Welkom in de strijd”. De twee jonge vrouwen weten er alles van.
 

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van