Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

Twee optochten trekken door het land

Terwijl de ene groep haatzaaiend rondgaat, roept de andere op tot verzoening en innerlijke vrede

Je kunt die in India zomaar tegenkomen: een optocht. Maar pas op, niet iedere stoet is dezelfde! Hieronder zijn er twee te zien en wat de deelnemers doen en willen? Dat ligt mijlenver uit elkaar

De ene groep bestaat uit mannen die zijn opgetrommeld door radicale hindoes. Meestal hangen ze werkloos rond, maar nu moeten ze roepen en schreeuwen. Protesteren tegen moslims en christenen. De ruimte die hen in India wordt gegund moet verdwijnen, vinden ze.
Met groot kabaal verkondigen ze hun boodschap en die dampt aan alle kanten van haat en onverdraagzaamheid.
Dan die andere stoet. Daarin lopen leden van een christelijke gemeente mee; ze zijn op pad om te evangeliseren. Over stoffige paden gaat het om de boodschap van oordeel en genade in Jezus Christus uit te delen. Jammer dat uit papier geen geluid kan komen, want u had ze eens moeten horen zíngen! En of je als passant nu nieuwsgierig toekijkt, of ongeïnteresseerd doorloopt: zonder traktaatje in je hand blijf je niet achter.
Hier géén damp van vijandschap en agressie, maar de geur van naastenliefde, van bewogenheid met geestelijk dolende landgenoten.
Twee optochten trekken door India. Maar wie heil en vrede voor India zoekt, die hoeft niet lang te prakkiseren over de vraag bij welke hij zich aansluit.

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van