Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

Stapel stenen

Hangjongeren in Nederland zouden er best hun optrekje van maken, maar hier, ergens op het platteland van India, komen chrístenen er samen, op zondag.

Ze zijn bezig hun kerkje weer op te bouwen nadat het vorig jaar was vernield door fanatieke hindoes. En als zoiets gewelddadigs gebeurt, volgt er meestal meer. „Geen vreemde godsdienst in ons dorp”, schalde het door de straten en voortaan moesten alle christenen er als melaatsen worden behandeld. Voor hen was er sindsdien geen druppel water meer bij de pomp en ook voor vervoer konden ze nergens terecht. En daar zitten ze nu, op de puinhopen van hun kerk, ver buiten het dorp. Kwetsbaar, want volop in het zicht van iedereen – een knokploeg kan zomaar weer opduiken.
Maar puinhopen van hun geloof? Dat zijn ze niet en die stapel stenen laat dat zien. De gemeente bouwt haar kerkje weer helemaal op – stap voor stap, steen voor steen. Wachten tot alles klaar is, is te veel gevraagd want juist nu hebben ze dat Woord van God zó nodig.
Opgestapelde stenen. Christenen hebben daar wat mee. Zelfs zó veel dat ze uit puinhopen moed vatten. Laten ze het daar in India maar niet horen, of juist wél: dat wij hen te hulp komen. Voor je het weet fluistert het ook daar rond die stapel stenen: „Ze hebben iets van Eben-Haëzer.”

Help mee aan toerusting van christenen in India
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help bij de herbouw van verwoeste kerken
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van