Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

Het is tijd om te gaan

Dit is alweer het laatste verhaal rond de actie voor vervolgde christenen in India. Nou ja: alweer? Verspreid over de afgelopen drie maanden verschenen er 43 van deze bijdragen en dan is het zo langzamerhand tijd om te gaan.
 

”Tijd om te gaan”. Dat dacht ik ook toen ik afscheid nam van het vrolijke gezelschap hierboven. Het groepje had net een evangelisatietocht achter de rug, waarbij al zingend christelijke lektuur werd uitgedeeld.
Niet op iedere plek in India kan het er zo vrijmoedig aan toe gaan als in dat dorp – daarvoor is de situatie soms te grimmig vanwege intimiderend gedrag van radicale hindoes. Toch was ik onder de indruk van hoe deze christenen niet wegkropen achter kerkmuren, of  achter vage belijdenisteksten. Nee! Ze beleden klip en klaar het Evangelie van Jezus Christus.
Na drie weken India was het toen voor mij helder: De vervolgde kerk bestaat daar niet uit een hoopje hulpbehoevende twijfelaars, integendeel. Maar juist omdát ze in vertrouwen op God naarbuiten treden, kunnen ze onze steun gebruiken. Richard Wurmbrandt formuleerde het ooit zo: „Geef ons het gereedschap, dan betalen wij de prijs voor het gebruik ervan”.
Nou, dat gereedschap gaan ze ruimschoots krijgen! En ook daarom geldt voor onze actie: Het is tijd om te gaan.
 

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van