Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

Een Indiase Maria, bruut vermoord

Voor de kerk was ze van grote waarde, Subha Rao uit India. Als een Maria en een Martha diende ze haar Heere, en misschien was ze daarom doelwit van de Boze. Bruut werd ze vermoord door een radikale hindoe.

Eigenlijk was ze een Maria en Martha tegelijk, Subha Rao, een weduwe van in de 50. Acht jaar geleden was ze tot geloof gekomen en keerde ze zich af van de hindoegoden om zich toe te vertrouwen aan haar heiland Jezus Christus.
Het moet voor haar spannend zijn geweest toen er begin dit jaar bij haar huis een hindoetempel werd gebouwd. Een bouwplan van de duivel leek het, en het zou daar niet bij blijven.
Subha Rao’s bekering bleef niet onopgemerkt, vertelt haar zoon Subha Rao. Zo was ze op zondag altijd als eerste in de kerk. Moest het gebouw worden schoongemaakt? Ze deed mee.
Tegelijkertijd was ze een echte Maria. Een vrouw die dicht bij God wilde leven. Ze had de gewoonte dagelijks naar buiten te gaan om te bidden. Ook dát bleef niet onopgemerkt. Op woensdag 21 maart was Subha weer naar buiten gegaan toen een man haar met een plank te lijf ging en haar zó hard sloeg dat ze ter plekke overleed.
De dader bleek iemand van de bouwplaats die zich had geërgerd aan deze christin. Pas na fel protest van de kerk werd dat duidelijk – de politie hield het lange tijd op „moord in de familiekring”, bang als die was om een hindoe daarvan te beschuldigen. Het geeft aan hoe belangrijk onze actie is: christenen helpen zich te verdedigen. Voor veel Maria’s kan dit van grote betekenis zijn.

Help mee aan toerusting van christenen in India
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
Help bij de herbouw van verwoeste kerken
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van