Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

Dekking zoeken in de Bijbel

De Bijbel staat bijna van kaft tot kaft in het teken vervolging

Het lijkt een beetje mode: een doelgroepen-Bijbel. Dat is een Bijbel die voor een bepaalde categorie mensen is samengesteld. Een kinder-Bijbel is er al wat langer, maar een Bijbel voor jongeren? Die is van recentere datum. Er is een Bijbel voor vrouwen, een Bijbel voor andersbegaafden en zelfs een groene Bijbel, waarin het accent ligt op teksten rond de schepping.
 

Is er ook een speciale Bijbel voor vervolgde christenen? In ieder geval niet in Nederland en misschien zegt dat iets over de bevoorrechte positie die christenen hier nog hebben.
Hoe anders wordt dat als ergens wél sprake is vervolging, en christenen geestelijk dekking zoeken in het Boek van hun bestaan. En als het ware schuilend tussen de bladzijden zoeken naar woorden van herkenning, van troost en bemoediging.
In diverse delen van India weten ze van zo’n ‘lezende zoektocht’ én ze hebben ontdekt dat de Bijbel bij úitstek een Boek is voor vervolgde christenen. Wie dus zo’n speciale vervolgingseditie zou willen maken, die kan blíjven strepen in zijn Bijbel, vanwege de vele teksten die over de kruisweg van christenen gaan. Over de weg die hun Heiland Jezus Christus heeft gebaand, het spoor dat Hij heeft getrokken. Het is een weg met perspectief, maar ónderweg is het af en toe schuilen geblazen. En dat kan in een ‘gewone’ Bijbel. Waarin déze doelgroep altijd al een bijzondere plek heeft gehad.
 

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van