Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

„De vervolgde kerk staat naast die van het Westen"

In onze relatie met vervolgde christenen in India gaat het ook om ontvangen

Welk appel doen vervolgde christenen op ons? Wie getuigenissen van vervolgde christenen tot zich neemt is gauw onder de indruk. Maar wat moeten wij ermee?
 

ds. A. Th. Van Olst
Het is een prachtig ”mission-statement” van Stichting De Ondergrondse Kerk: „SDOK staat wereldwijd naast vervolgde christenen en roept christenen in Nederland op tot verbondenheid met hen.” Maar je kunt het ook omdraaien: de vervolgde kerk staat náást de westerse kerk. Want waar wij snel van moeten genezen, is van de gedachte dat wij vervolgde christenen als slachtoffers zien die onze hulp hard nodig hebben. Zo zijn er al veel vervolgde christenen in Nederland op bezoek geweest om hun getuigenis te geven, en ze waren bepaald niet jaloers op christenen die ze hier ontmoetten.
Wat heeft de vervolgde kerk óns te zeggen? Allereerst mogen we ons één met hen weten, verenigd in hetzelfde lichaam van Christus. Hun lijden is ons lijden. Medelijden is een treffend woord. Wij lijden met hen mee, alsof we zelf precies dat lijden ondergaan (Hebr. 13:3) Die verbondenheid in gebed, in meeleven en in concrete hulp is een belangrijke ondersteuning voor vervolgde christenen.
Maar daarbij kan het niet blijven. We worden ook geconfronteerd met hun getuigenis, hun strijd, hun moed en volharding. Zij houden ons de spiegel voor. Hun volharding om te blijven getuigen van Christus is voor christenen hier een bemoediging. Hoewel hun problemen lang niet altijd worden opgelost en het lijden zwaar is, vertellen zij van Gods genadige nabijheid en krachtige bemoedigingen.
We worden ook aan het denken gezet: hoe komt het dat wij zo weinig te verduren hebben? Is dat alleen iets om dankbaar voor te zijn (dat ook!) of kan het ook zo zijn dat ons christen-zijn te weinig om het lijf heeft om op af te geven? Vervolgde christenen zeggen weleens: we bidden voor jullie daar in het Westen, waar geloven zo gemakkelijk is, maar blijkbaar ook zo moeilijk dat veel christenen niet eens kunnen zeggen dat ze een kind van God zijn.
Vervolgde christenen sporen ons met hun getuigenis aan om sterk te staan in het geloof, tegen de stroom in te durven gaan en vrijmoedig te getuigen van de hoop die in ons is. Gelukkig maar dat zij naast ons staan in de goede strijd van het geloof!
Vanuit die ontvangende houding voor de levenslessen van vervolgde christenen, mogen we de taak ter hand nemen om hen te ondersteunen en te helpen. Dat is wel het minste wat we kunnen doen: goeddoen, vooral aan de huisgenoten van het geloof. (Gal. 6:10). Omdat ook wij broers en zussen zijn van datzelfde gezin dat zo geplaagd wordt waar ze wonen.
Goede hulp wordt natuurlijk heel goed afgestemd met de ontvangers en wordt gegeven via plaatselijke partnerorganisaties. Want het gaat er niet om dat wij blij zijn dat we zo mooi hebben kunnen helpen, maar dat zij werkelijk geholpen zijn, ook in hun positie als christen in hun omgeving. Dan geven we hen bijvoorbeeld een motorfiets, niet om snel weg te wezen als er gevaar dreigt, maar om zoveel mogelijk plaatsen te bezoeken om het Evangelie van Christus te brengen, hoe veel het hen ook kost.
.

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van