Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

De les van knippen en plakken

Het móést natuurlijk eens gebeuren. Dat de vrouw die nu alweer drie maanden model staat voor de RD-actie, een keer meer ruimte krijgt dan die binnen de kaders van ons vignet.
 

Want een rare actie blijft het. Dat iemand die figureert als symbool voor onze actie, pardoes uit haar concrete wereld wordt geknipt om vervolgens bijna tijd- en plaatsloos te worden neergezet op iedere actiepagina die verschijnt.
Daarom voor één keer terug naar de context van Mariya’s leventje als christen in een Indiaas dorp. En dan blijkt die opengeslagen Bijbel vóór haar alles te maken te hebben met de stapel stenen op de áchtergrond.
Het kerkgebouwtje waarin ze met haar zusters en broeders samenkomt, werd twee jaar geleden kort en klein geslagen door radicale hindoes. Die duldden niet dat ze daar openlijk uitkwamen voor hun geloof en maakten hen het leven onmogelijk. Door hen uit het dorp te verjagen en hun gebedshuis te verwoesten.
En zodoende zit Mariya in een half afgebouwde kerk. En is wat daar op zondag gebeurt niets minder dan een dienst in de open lucht – hoor- en zichtbaar voor vriend én vijand. Omdat de lof van God moet doorgaan, vinden ze.
Intussen leidt dit knippen en plakken tot een vraag die míjn bestaantje raakt: Hoe ziet mijn omgeving eruit zodra ík er met de Bijbel in wordt geplaatst?
 

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van