Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

Aanhangers van ”communalisme” spelen in India met vuur

denken vanuit religieuze en etnische groepen bedreigt eenheid Indiase natie

Gaat India ten onder aan communalisme? Valt het een keer uiteen in een land voor hindoes, moslims en christenen? De schrijvers van het standaardwerk ”India since Independence” verwachten van niet. Maar riskant blijft het, dat denken in religieuze groepen.


(Foto: Jongeren van de radicaal-hindoeïstische beweging VHP betogen op 9 december 2018 in New Delhi voor de bouw van een hindoetempel in de stad Ayodhya, op de plek waar eerst een moskee heeft gestaan, maar die door hindoeradicalen op 6 december 1992 werd verwoest.)   

De historici Bipan Chandra, Mridula Muikherjee en Aditya Mukherjee stellen in hun studie vast dat communalisme –dat is denken in termen van religieuze of etnische bevolkingsgroepen– nog niet gemeengoed is onder Indiërs. Die zien zichzelf en beleven anderen vóór alles als burgers van India. Communalistisch denken, en daartoe behoort nadrukkelijk de Hindutva-ideologie van radicale hindoes, blijft vooralsnog een randverschijnsel, concluderen de drie.
Dat neemt niet weg dat religieuze minderheden de afgelopen decennia zwaar hebben geleden onder de agressie van bijvoorbeeld radicale hindoes. De schrijvers hekelen de „laksheid” en „passiviteit” van de overheid en vooral van de politie tegenover religieus geïnspireerd geweld dat minderheden trof. „De afgelopen jaren is de staat zelden standvastig en besluitvaardig daartegen opgetreden.” Nauwelijks werd actie ondernomen tegen grootschalige verspreiding van anti-christelijke propaganda, tegen haatpredikers en aanstichters van geweld.
Verzwakt
De auteurs constateren eerder het tegendeel: het communale denken kreeg vat op leden van het bevoegd gezag, op leden van de politie en Justitie, waardoor die vanbinnenuit werden verzwakt als handhavers van de orde.
Het gif van communaal denken werd ook door iets anders verspreid: politiek opportunisme. Seculiere partijen, groeperingen en individuen bespeelden geregeld het religieuze sentiment van burgers om langs die weg hun stem te winnen bij verkiezingen.
In navolging van Hindutva-ideoloog Vinayak Damdar Savarkar zagen aanhangers van die ideologie (”India exclusief voor hindoes”) met lede ogen aan hoe de islam volgelingen wist te organiseren en te disciplineren. Het hindoeïsme als veelgodenreligie en zonder strikte hierarchie was daarbij vergeleken een zooitje ongeregeld. Alleen door het ”wij-besef” onder hindoes te cultiveren (lees: communalistisch denken onder de vlag van Hindutva te bevorderen) konden hindoes weerstand bieden tegen Indiase moslims. Aldus luidde de slotsom van radicale hindoes in de jaren 70 van de vorige eeuw.
De bloedige strijd om het bezit van de Babri Masjid-moskee in de stad Ayodyah, begin jaren 80, kwam dan ook als geroepen. De moskee, zo beweerden hindoes, was gebouwd op de geboorteplek van de hindoegod Ram, een van de belangrijkste goden in het hindoe-pantheon. „Alleen al die naam, Ram, raakt de „hearts and minds” van miljoenen Indiers”. Radicale hindoes binnen organisaties als de RSS, de VHP en de Bajrang Dal hebben dit (nog altijd niet opgeloste) conflict aangegrepen om hindoes op te hitsen en mee te krijgen in hun aversie tegen moslims en andere religieuze minderheden als de christenen.
In hun boek ”The RSS, a view to the inside” beschrijven Walter Andersen en Shridhar Damle de belangrijke rol van de RSS bij het verspreiden van de Hindutva-ideologie. De organisatie werd in 1925 opgericht en was bedoeld om eenheid onder hindoes te brengen als machtsfactor tegenover de Britse koloniale „overheerser” én tegenover de moslims.
De RSS werd bekend om zijn trainingsprogramma’s, aangeduid met “karaktervorming”, die duizenden jongeren ondergingen en die hen tot gedisciplineerde en vooral ideologisch overtuigde „burgers van het nieuwe India moesten maken. De wijdvertakte organisatie drijft voornamelijk op de inzet van zo’n zesduizend full-time medewerkers, de pracharaks.
De RSS geldt als een van de grootste ngo’s ter wereld, met een geschat ledental van tussen de anderhalf en 2 miljoen. In 2016 waren er bijna 57000 dagelijkse meetings –shakhas– zo’n 14000 wekelijkse en 7000 maandelijkse bijeenkomsten verspreid over het land en bedoeld om de ‘partijdiscipline’ erin te houden. Het hindutva-denken wordt daarnaast ook nog via een netwerk van eigen scholen verspreid. De RSS runt ruim vijfduizend basis- en ruim 26000 middelbare scholen.

 

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van