Huidige stand
€ 812.559,00
Streefbedrag: € 400.000

Geef hulp voor de toekomst

* Deze richtbedragen zijn bedoeld om een beeld te geven van het werk dat in India wordt gedaan. Omdat de steun per individueel geval verschilt, zullen bij iedere situatie de kosten verschillen. Deze richtbedragen zijn gebaseerd op een gemiddelde.

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van