Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

Over "wolki-tolki"-gesprekken

Gesprekken voeren met Indiërs gebeurt vaak met een tolk. Prettig werken! Maar soms ook lastig

Tolken, die zijn er in soorten en maten. De een vertaalt nauwgezet, de ander geeft er een complete eigen uitleg bij. Soms is een correctie onvermijdelijk: „En dan nu graag het antwoord van de geïnterviewde"

Engels mag dan de tweede nationale taal zijn in India, lang niet iedereen beheerst die taal. Naarmate je dieper het binnenland ingaat is een tolk onvermijdelijk.
Met iemand praten via een tolk heeft zo zijn voor- en nadelen. Eerst die voordelen. Eentje ligt voor de hand: Je neutraliseert een taalbarriere die anders onverbiddelijk ieder contact met bepaalde bevolkingsgroepen verhindert.
Nog een voordeel: een tolk kan je helpen om lastige thema's te begrijpen en meestal gebeurt dat vanzelf bij het vertalen.
En dan zijn er nog de connecties: sommige tolken waren voor mij heuse "fixers": ze legden contacten met dorpelingen en regelden allerlei ontmoetingen en gesprekken.
Verder nog een praktisch (persoonlijk) puntje. Een gesprek via een tolk geeft mij als vrager wat meer tijd om over een volgende vraag na te denken, of over een gegeven antwoord. Ook is er meer tijd om dingen te noteren. De keerzijde is dat zulke "wolki-tolkies" (zoals ik ze zelf wel eens aanduid) klauwen van tijd kosten... 
Er zijn meer nadelen. Echt persoonlijk conctact met de geïnterviewde is vrijwel onmogelijk omdat haar of zijn antwoorden via de tolk tot mij komen. En die omweg werkt meestal als een filter. Om dat een beetje te voorkomen probeer ik altijd een geïnterviewde strak aan te kijken en te blijven volgen terwijl hij of zij een antwoord geeft: bespeur ik daar een traan? Een glimlach? Verbittering?
Een ander nadeel van werken met een tolk is dat je aan hem of haar bent overgeleverd. Je weet nooit of wat hij/zij als vertaling aan mij doorgeeft ook echt is gezegd, of zó is gezegd.
Er zijn tolken die het op dit punt wel erg bont maken: ze nemen niet eens de moeite om mijn vraag aan de geïnterviewde door te geven, maar geven zelf antwoord. Soms is dat in het vuur van een gesprek en dan snap ik zoiets wel. Soms heeft het met het temperament van de tolk te maken, die zijn rol als dienstbare vertaler maar moeilijk kan accepteren.
Ik herinner zulke gesprekken nog levendig. En ook mijn reactie: "En dan wil ik nu graag een antwoord van de geïnterviewde zelf" 

 

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van