Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

En toen werd het even stil....

onverwacht bezoek schopt interview in de war

Interviews lopen niet altijd even lekker. Soms komt dat doordat iemand enkel met ja of nee antwoordt, een andere keer doordat ik me onvoldoende heb voorbereid (en zoiets blijkt dan pijnlijk tijdens een gesprek).
In India was er een heel andere reden om een gesprek stil te leggen: politie!

Het was in een afgelegen gebied, waar een aantal jaren terug christenen zwaar vervolgd werden, ondanks de aanwezigheid van politiemensen. Die keken toe, of ze keken de andere kant op. Vaak komt dat omdat ze voor hun eigen leven vrezen (en dat van hun gezinnen) als ze een woedende groep geweldenaars proberen tegen te houden. Als je als politieman in hetzelfde dorp woont als de daders, laat je het wel uit je hoofd om partij te kiezen. Gelukkig zijn er uitzonderingen op die regel, vaak werkt het wel zo.
Toen ik in het dorp was om over dat verschrikkelijke geweld te praten met nabestaanden van slachtoffers voegde zich al snel iemand bij me: een politieagent. Hij schoof zelfs "gezellig" aan met zijn stoel om mee te luisteren tijdens de gesprekken.
Tja, wat doe je dan? Gewoon doorgaan met vragen stellen? In de ogen van mijn gesprekspartner zag ik groot ongemak.. Het gesprek stilleggen om "eerst thee te gaan drinken" leek ons wijzer.
De agent dronk gezellig thee mee, en bleef daarna nog zeker een halfuur tot drie kwartier zitten. Voor mij, mijn tolk en de gesprekspartners waren dat hoogst ongemakkelijke minuten, die tergend traag verliepen.
Ten langen leste vertrok de man, om later niet meer terug te komen.
Maar iedere keer dat de deur van het huisje waar we zaten openging, stokte mijn stem en die van de anderen en we hoorden elkaar denken: is hij daar weer?     

    

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van