Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

„De moordenaars zijn onder ons"

.Lekker relaxen in de lobby van een hotel is mijn favoriete bezigheid. Maar soms is dat ronduit gevaarlijk

 

    .

Het gebeurt wel eens dat ik blij ben ergens weer weg te mogen gaan.
Afgelopen zomer was dat op het platteland van India. Waar een aantal jaren terug christenen werden afgeslacht en verjaagd. Hun huizen en kerken verwoest.
Toen ik daar arriveerde wist ik: veel van de daders lopen hier nog vrij rond. De moordenaars "zijn onder ons". Terwijl ik precies daarvoor was gekomen: om te praten met slachtoffers en met nabestaanden.
Hoe houd je zoiets verborgen in een dórp? Hoe blijf je anoniem in een hotel waar iedereen in- en uitloopt? En als bekend wordt waaróm ik daar was, wat zou de reactie van de bevolking zijn? Van de daders van toen?
Mijn christelijke gastheren waren me al voor met de nodige voorzorg: ze verboden me nadrukkelijk op eigen houtje het hotel uit te gaan. En blijven hangen in de hotellobby? Ook daarvan gold: beter van niet.
Jammer, want zitten in de lobby is doorgaans mijn favoriete bezigheid. Vooral  's avonds is het er gezelliger dan allenig op je kamertje. Bovendien is de wifi-verbinding er vaak stukken beter.
Maar juist dat gezellige, vanwege het in- en uitlopen van gasten, was hier riskant, vonden ook mijn gastheren. Want wie kon garanderen dat er stilletjes niet iets van een nieuwsdienst ontstond? Dat er gefluister op gang kwam, in de trant van: „heb je al gezien dat er een westerling in dat hotel zit? En heb je gehoord wat hij komt doen?"
Niemand kon garanderen dat zoiets níét zou ontstaan.
En daarom gold de regel: zodra je in het hotel bent, hup, naar boven richting je kamer.
Natuurlijk was dat ook en vooral voor mijn gastheren -leden van de christelijke gemeente- veel veiliger. Ik ging immers na een paar dagen weer weg, zij bleven.
Altijd spannend was het als 's avonds de telefoon ging en vanuit de lobby het verzoek kwam om „naar beneden te komen" omdat er bezoek voor me was. Wat doe je dan? In ieder geval niet zomaar naar beneden gaan, maar eerst de bezoeker vragen even aan de lijn te komen, zijn naam te horen en zijn connecties te checken.
Na een paar dagen verblijf in zo'n spannende omgeving was ik opgelucht als we er weer weg gingen.
En tegelijk was er ook dat andere gevoel, van gebrek aan solidariteit, zelfs iets van verraad. Want ík ging weg, maar de broeders en zusters van de gemeente bleven achter.
En juist zij wisten: „de moordenaars zijn nog altijd onder ons" 

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van