Huidige stand
€ 812.509,00
Streefbedrag: € 400.000

Groep 8A van Graaf Jan van Nassauschool voert actie

Leerlingen halen geld op voor onze actie

 

      

Op dinsdagmiddag 11 december was ik te gast op de Graaf Jan van Nassauschool in Gouda. Om precies te zijn: in groep 8A van meester Lukasse. De 27 leerlingen zamelen geld in voor onze India-actie, en ter gelegenheid daarvan mocht ik iets komen vertellen over de vervolgde christenen in India en iets laten zien van mijn ontmoetingen met hen, in het voorjaar van 2018.
Hoe ze daar zo toe kwamen?
In de Kits-special over India had meester Lukasse gelezen dat scholen worden uitgenodigd om mee te doen met onze actie (en dat wij als RD daarbij optimaal willen faciliteren). 
Ik vond het een prachtige ervaring om tegenover zoveel enthousiaste en leergierige kinderen te staan. Na mijn powerpointpresentatie kwam er vanuit de klas een spervuur aan vragen op me af, en dat is altijd fijn om mee te maken, want zoiets getuigt van grote betrokkenheid.
Ben benieuwd hoeveel geld ze gaan inzamelen, maar eigenlijk vind ik hun actie nu al geslaagd: mijn bezoek aan hen heb ik ervaren als een groot succes.

Ik heb toegezegd om bij leven en welzijn in januari terug te komen om dan het eindbedrag in ontvangst te nemen, en ook daarvan gaat u iets vernemen op deze blogpagina!

Zet h'm op jongens en meiden!

 

 

Contact

Draagt Elkanders Lasten:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
Ten name van:
Draagt Elkanders Lasten te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van